Proč používat aktivátory nebo primery Loctite

Společnost Henkel nabízí ucelenou řadu aktivátorů a primerů poskytujících řešení pro následující technologie lepení LOCTITE:

  1. Aktivátory a primery LOCTITE pro vteřinová lepidla (kyanoakryláty)
    Primery LOCTITE se používají pro zlepšení přilnavosti k podkladu. Nanášejí se před nanesením lepidla. U obtížně lepitelných plastů, jako je polyolefin, PP či PE, lze nejlepší adheze dosáhnout při použití produktů LOCTITE SF 770 nebo LOCTITE SF 7701. Aktivátory LOCTITE se používají ke zrychlení vytvrzování. Aktivátory se většinou nanášejí před nanesením lepidla. Aktivátory na bázi heptanu na součástce vydrží dlouho aktivní a lepený spoj má dobrý vzhled. Jsou vhodné také pro plasty citlivé na praskání pod napětím. Aktivátory lze aplikovat také až po nanesení lepidla, např. pro vytvrzení přetoku lepidla. Zaručují vynikající vzhled tím, že u nich nedochází na vteřinovém lepidle k tvorbě bílých skvrn (výkvětu).
  2. Aktivátory LOCTITE pro modifikované akryláty jsou zapotřebí k zahájení procesu vytvrzování. Aktivátor se obvykle aplikuje na jeden díl a modifikovaný akrylát na druhý. Proces vytvrzení začíná v okamžiku, kdy se oba díly spojí. Čas fixace závisí na použitém lepidle, lepeném materiálu, spáře a čistotě povrchů.
  3. Aktivátory LOCTITE pro zajišťování závitůtěsnění potrubí a závitů, plošná těsnění, upevňovače a akryláty s anaerobním vytvrzováním
    Aktivátory LOCTITE se u této skupiny používají k urychlení vytvrzování produktů. Doporučují se k aplikacím na pasivních kovech, jako je nerezová ocel, pokovené nebo pasivované povrchy. Aktivátory jsou k dispozici jako produkty na bázi rozpouštědel a bez rozpouštědel.